Avoin, uudistava kansanliike

Keskusta on moniarvoinen kansanliike. Joukkoomme mahtuu monenlaisia ihmisiä kaikista kansanryhmistä. Yhteistä meille on samankaltainen tapa ajatella ja toimia: kantaa vastuuta sekä itsestämme, toisistamme että ympäristöstämme.

Keskustalaista elämäntapaa kuvastaa parhaiten sanapari vastuullinen vapaus. Ihminen on vastuussa omista tekemisistään ja valinnoistaan ennen kaikkea itselleen. Kuitenkin kaikissa toimissaan hän kantaa vastuuta ja ottaa huomioon myös toiset.

Tutkimusten mukaan suuri osa suomalaisista sijoittuu mielipiteiltään poliittiseen keskustaan. Siksi Keskustan äänestäminen on vähän kuin itseäsi äänestäisit.

Muutos alkaa ihmisestä

Keskustalaisuus lähtee ihmisen, ei järjestelmän tarpeista. Sata vuotta sitten puolueen aatteelliseen pohjaan vahvasti vaikuttanut Santeri Alkio linjasi: ”Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi.” Tämä pätee edelleen.

Keskustalle tärkeitä asioita ovat inhimillisyys, suvaitsevaisuus, yhteisvastuu ja tasa-arvo. Kautta historiansa puolue on ollut maltillinen, yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja ja ristiriitoja sovitteleva poliittinen voima. Paikka oikeiston ja vasemmiston välissä antaa edelleen luontevan mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisena sillanrakentajana.

Keskustalaisuus on kotimainen ”tuote”. Aatteemme ja ajatusmaailmamme syntyi suomalaisen yhteiskunnan tarpeista. Niihin myös sopeudutaan olojen muuttuessa. Elämme mukana ajassa: vaikka pidämme kiinni arvoista ja periaatteistamme, emme silti vanno aikoja sitten ulkoa opittujen fraasien ja ylhäältä annettujen oppien nimeen.

Keskusta on turvallinen ja eteenpäin katsova uudistaja, joka kantaa vastuuta koko Suomesta ja kaikista täällä asuvista. Keskusta on paitsi kansanvaltainen poliittinen puolue myös yhteiskunnallinen uudistus-, kasvatus- ja sivistysliike.

Turvallinen uudistaja

Keskusta on lähes 200 000 jäsenen yhteisö, joka on kuin Suomi pienoiskoossa. Meistä löytyy palkansaajia, yrittäjiä, opiskelijoita, kotiäitejä ja –isiä, omaishoitajia, eläkeläisiä – eri-ikäisiä naisia ja miehiä joka puolelta maata. Keskusta on vaikutuskanava myös heille, joilla ei ole takanaan vahvoja etujärjestöjä.

Avoimuus merkitsee sitä, että joukkoomme on helppo tulla. Emme ole ensimmäiseksi kysymässä jäsenkirjaa. Sen sijaan tarjoamme mahdollisuuden tulla ja tutustua asioihin, ihmisiin ja toimintaan. Ensikosketuksen saat näiltä sivuilta.

Tervetuloa mukaan – työ yhteisvastuun, sivistyksen, tasa-arvon, vastuullisen vapauden ja luonnon puolesta jatkuu!