Eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019 ja vaalipäivä 14.4.2019

Keskusta_leima_tummanvihrea.jpg

Nurmijärveläiset ehdokkaamme

Taneli Kalliokoski

Petri Kolmonen

Riikka Raekannas

Matti Vanhanen

Kotikulmilla-lehdestä voit lukea lisää ehdokkaistamme.

Keskustan Uudenmaan piirin kaikki ehdokkaat löytyvät täältä.


taneli_ekv_pieni.jpg

Taneli Kalliokoski

KTM, palvelutuotantopäällikkö

tanelikalliokoski.blogspot.com

Facebook/Taneli-Kalliokoski-eduskuntavaaliehdokas-266955043746540/

Twitter @TaneliKallioko1

Instagram @tanelikal

Olen 40-vuotias, asun vaimoni ja kuuden lapseni kanssa Nurmijärven Perttulassa. Olemme asuneet Uudellamaalla kaksitoista vuotta, Nurmijärvestä on tullut minulle koti.  Vaaliteemoissa minua erityisen lähelle tuleva aihe on perheiden arki ja siihen liittyvät haasteet. Oma elämämme on ollut lapsiperhearkea yli 17 vuoden ajan. 

Muita tärkeitä teemoja minulla ovat turvallinen vanhuus, yrittäjyys, koulutus, terveet ja turvalliset tilat sekä ilmastonmuutos. Olen mukana paikallispolitiikassa mm. kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana.  Pyrin päätöksiä tehdessäni selvittämään kaikki asiaan oleellisesti liittyvät seikat. Mietin myös päätöksien vaikutusta lapsiin. Minulle tärkeimpiä asioita elämässä on perheeni.  Elämäämme on kuulunut helpompia ja vaikeampia vaiheita. Vaikeammat vaiheet ovat tuoneet perspektiiviä ja kykyä nähdä elämän kipukohtia. 

Arvopohjani nousee kristillisistä perusarvoista. Minulle ihmisarvo on jakamaton asia, kaikki ihmiset riippumatta etnisestä tai uskonnollisesta taustasta ovat yhtä arvokkaita.   


Kolmonen_kasvokuva_small.jpg

Petri Kolmonen

IT Manager

www.petrikolmonen.com

Facebook/kolmonenpetri

Instagram @petrikolmonen

Twitter @petrikolmonen

Olen 47-vuotias kunnallispoliitikko Nurmijärveltä ja lapsiasia-aktiivi. Perheeseeni kuuluu kuusivuotias tytär ja jackrusselinterrieri.

Haluan virittää monipuolista keskustelua lapsiin kohdistuvissa asioissa sekä edistää lasten oikeuksia. Ajan lapsimyönteisiä arvoja.

Mitä tarkoitan laajalla lasten oikeudet -käsitteellä?

Lapsella on oikeus hänelle tärkeisiin ihmissuhteisiin. Ensisijaisesti tasavertaisesti molempiin vanhempiin, mutta myös isovanhempiin ja kaikkiin muihin läheisiin ihmisiin. Korostan vuoroasumisen vaikutusta erolapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yksi vaaliteemoistani ovatkin eroperheiden ongelmat.

Yhteiskunnassa on paljon kehitettävää myös lastensuojelussa. On kestämätöntä, että esimerkiksi huoltajuus- tai huostaanottopäätökset eivät nojaudu olemassa olevaan laajaan tutkimustietoon. Päätöksillä ei ole vaikutusta vain asianosaisiin vaan myös kansanterveyteen ja -talouteen


_NP164141.jpg

Riikka Raekannas

Sairaanhoitaja amk, yrittäjä

Facebook/eduskuntavaaliehdokasriikkaraekannas

Olen aito ja aktiivinen neljän lapsen äiti, jolla on järki kädessä ja sydän paikallaan. Päätöksentekijänä olen yhteistyökykyinen, kuunteleva ja keskusteleva uusien ajatusten tuoja. Ennaltaehkäisevä toiminta on aina edullisempaa kuin korjaava, tähän siis panostettava tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä.

Riikan vaali teemat:

Perhearkeen turvallisuutta - tulevaisuuden perhepolitiikassa tulee pystyä mahdollistamaan mielekäs ja tasapainoinen perhearki

Perusopetus oppimisen kivijalkana - perusopetusta vahvistettava ja resurssit sijoitettava nykyisen perusopetuksen vahvistamiseen

Kansanterveyttä edistettävä nostamalla liikuntapolitiikka keskiöön - kansalaisen liikkumattomuuden hinta on useita miljardeja, merkittävä tekijä talouspoliittisessa keskustelussa.


matti_valtiosali_CMYK.jpg

Matti Vanhanen

kansanedustaja

www.mattivanhanen.fi

Facebook/Matti Vanhanen

Twitter @VanhanenMatti

Maa Tarvitsee Malttia

Viime vaalien jälkeen Suomen talous käännettiin nousuun. Juuri nyt työllisyys on parantunut ja julkinen talous on kunnossa. Edessä on vaihe, jossa meidän on kyettävä vastaamaan moniin Suomea ja kansainvälistä yhteistyötä vaativaan ongelmaan. Tarvitsemme yrittäjyydellä lisää työtä, syrjäytymistä on ehkäistävä, ilmastonmuutokseen on vastattava ja turvallisuutta on parannettava.

Monimutkaisten ongelmien ratkaisemisen sijasta poliittinen keskustelu hakee nyt vastakkainasettelua, tahallista väärinymmärtämistä ja yksinkertaisia twitterviestin mittaisia pelkistyksiä. Itse toimin kansallisen eristäytymisen sijasta kansainvälisen yhteistyön parantamiseksi. Kotimaassa korostan malttia ja yhteiseen hiileen puhaltamista.