Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro puurakentamisesta

23.03.2022

Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro valtuuston kokouksessa 23.3. Nurmijärven kuntastrategian 2022-2030 käsittelyn yhteydessä. 

Ryhmäpuheenvuoron kokouksessa piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Taneli Kalliokoski:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät viranhaltijat sekä yleisö niin täällä salissa kuin siellä striimin ääressä. Aivan aluksi haluan kiittää muita ryhmiä ja viranhaltijoita hyvässä hengessä sujuneesta strategiatyöstä. Tämä strategia on monella tapaa kehittyneempi versio edellisestä, jossa siinäkin oli omat ansionsa. Olemme pääosin tyytyväisiä nyt käsittelyssä olevaan esitykseen. Siksi en lähde omassa puheenvuorossani kommentoimaan muuta kuin yhtä seikkaa, johon haluaisimme lisää painoarvoa.

Puurakentamisen edistäminen                                                              

Rakennussektori tuottaa 30 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Ja niistä 90 % aiheutuu sementin ja teräksen valmistuksesta. Rakentaminen tulee lisääntymään vääjäämättä ihmisten määrän kasvaessa maapallolla. On selvää, että rakentaminen ei voi jatkua tulevaisuudessa samoilla menetelmillä kuin tänä päivänä. Maailma tulee siirtymään fossiilitaloudesta biotalouteen, uusiutuviin raaka-aineisiin ja kierrätykseen.

Puurakentaminen on yksi parhaimmista keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä, koska siitä aiheutuvat kokonaispäästöt ovat minimaalisia ja jos katsotaan kokonaishiilijalanjälkeä niin se ei ole nolla vaan se on miinusmerkkinen.

Puurakentaminen tulee olemaan merkittävämpiä trendejä rakentamisteollisuudessa tulevina vuosikymmeninä. Niin meillä Suomessa kuin maailmalla. Rakentaminen ei voi loppua, mutta sen täytyy muuttua.

Puurakentaminen on puun parasta käyttöä koska se sitoo jopa sadoiksi vuosiksi hiilidioksidia, jota on kertynyt kasvun aikana. Hiilineutraalius on kuitenkin vain yksi puurakentamisen monista hyvistä puolista. Tässä lyhyesti muutamia muita etuja.

1) Puu on kevyttä ja vahvaa

Puurakennus on noin 80 % kevyempi kuin vastaava betonista valmistettu. Puusta voidaan tehdä kaikki seinistä, kantavista palkeista alkaen aina pintamateriaaleihin asti ja puu on helposti muokattavissa. Ja puu kestää ja kestää. Jos hirsitalo tehdään rossipohjalla ja katto pitää vettä, on puurakennus ikuinen.

2) Puurakennuksen purkaminen ei aiheuta juurikaan jätettä

On arvioitu, että 40–50 % kaikista jätteistä syntyy rakentamisesta ja rakennusten purkamisesta. Puurakenteisen talon purkamisesta puolestaan suurin osa materiaaleista voidaan käyttää energiantuotantoon tai hirsitalo vaikkapa purkaa ja rakentaa toiseen paikkaan. Ja lopuksi kaikkein tärkein, eli ihminen

3) Ihmisen on tutkitusti hyvä olla puurakennuksessa.

Puun koskettaminen laskee ihmisen stressitasoa ja sykettä sekä kohentaa mielialaa. Tähän vaikuttaa sähkön, valon ja äänen kulkeutuminen puussa. Puu estää kaikumista ja puumateriaaleilla voidaan tukea miellyttävän akustiikan syntymistä. Valon osalta puu taittaa lämpimiä keltaisen ja punaisen valon aallonpituuksia. Tämän vuoksi puu koetaan lämpimäksi materiaaliksi. Ei siis ihme, että puu talo on miellyttävä, hiljainen ja haluttu.

Puurakentamisesta kuulee myös monesti esitettävän, että se on kallista ja ettemme voi suosia tiettyä rakentamistapaa tai materiaali. Puurakentaminen ei tänä päivänä ole enää kalliimpaa rakentamista koska mm. rakentamisaika on oleellisesti lyhyempi ja elementtejä voidaan tehdä säävarmoissa olosuhteissa tehtaalla valmiiksi. Puurakentaminen on tulevaisuuden vahva trendi. Maan hallituksen tavoitteena tällä hallituskaudella on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa, osoittaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa sekä kirittää osaamista ja koko arvoketjun kehitystä.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaan on sisällytetty kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle. Osaamista, tukea, rahallista avustusta on monesta eri lähteestä saatavissa puurakentamisen edistämiseksi.

Hiilenmusta Helsinki lähtee tänä päivänä kaikessa julkisessa rakentamisessa siitä, että ensin selvitetään mahdollisuus rakentaa puusta. Naapurikunnassa Tuusulassa asuntomessualueen yksi pääteemoista oli puurakentaminen ja Rykmentinpuistosta tehdään puurakentamisen mallitaloaluetta myös Espoossa valmistui viime kesänä iso puurakenteinen suomen- ja ruotsinkielisen koulun ja varhaiskasvatuksen saman katon alle kokoava palvelukokonaisuus.

Suomen suurin massiivipuusta toteutettu Martta Wendelinin päiväkoti 240 lapselle valmistuu toukokuussa tänä vuonna. Kesäkuussa 2023 valmistuu Tuusulaan suuri hirsirunkoinen lukio ja kulttuuritalo Monio, jossa tulee toimimaan lukion lisäksi kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto. ”Puurakentaminen vahvistaa Tuusulan kuuluisaa ja perinteikästä puurakentamisen historiaa sekä tukee ilmastonmuutoksen hillinnän periaatetta kunnassamme. Rakennuksesta tulee kaikkien kuntalaisten ikioma olohuone”, sanoo Tuusulan tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen.

Kymmenen vuotta sitten valtuusto hyväksyi meillä Nurmijärvellä ponnen, jonka mukaan selvitetään puurakentamiselle mahdolliset kohteet ja niiden toteutujärjestys. Tämä ponsi ei ole juurikaan näkynyt käytännön työssä. Aikaisemmilla valtuustokausilla asiaa on pidetty esillä, siitä on ollut mainintoja suunnitelmissa ja ohjelmissa, strategiasta alkaen. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta asetti tavoitteekseen puurakentamisen toimenpideohjelman laatimisen. Valmistelun lopputulema oli kutakuinkin ja suurinpiirtein, että ”ei anna aihetta enempään ja todetaan loppuunkäsitellyksi”. 

Kun nyt tässä valtuuston kokouksessa olemme päättämässä tulevien vuosien strategiasta, on tullut aika ohjata asiaa oikeaan suuntaan ja saattaa se hyvään alkuvauhtiin.

Strategian pohjaesitykseen on kirjattu kaksi sanaa puurakentamiseen liittyen – Mahdollistamme puurakentamisen. Äkkinäinen voisi tästä päätellä, että puurakentaminen on ollut meillä jollain lailla vallan kiellettyä.

Yllä kerrotuilla perusteilla Keskustan valtuustoryhmä esittää, että pohjaesityksen lause – Mahdollistamme puurakentamisen – korvataan seuraavalla lauseella;

Edistämme puurakentamista ja rakenteellista kestävyyttä. Painopistealueisiin lisätään toimenpidesuunnitelman laatiminen puurakentamiseen. Kestävään rakentamiseen kuuluu myös sisäilmaltaan terveelliset ja turvalliset tilat, joka onkin jo huomioitu strategian pohjaesityksessä. 

09.12.2022Vuoden alkiolainen teko -palkinto Nurmijärven Latu ja Polku ry:lle
23.03.2022Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro puurakentamisesta
12.03.2022Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen keskustalaiset päättäjät
16.12.2021Markus Lohi: Alueelliset päättäjät ovat sote-uudistuksessa avainpaikalla
17.10.2021Liikuntapolitiikan arvo kansanterveydelle - läpihuutojuttu?
12.09.2021Aluevaalien ehdokashankinta käynnissä!
26.08.2021Rajamäen kyläpäivät
25.08.2021Luottamushenkilöiden nimeämisiä
09.06.2021Kiitos Keskustaa äänestäneille
26.05.2021Kotikulmilla lehti ilmestynyt

Siirry arkistoon »