Liikuntapolitiikan arvo kansanterveydelle - läpihuutojuttu?

17.10.2021

mielipidekirjoitus on julkaistu Nurmijärven uutiset lehdessä 16.-17.10.2021

Liikuntapolitiikan arvo kansanterveydelle – läpihuutojuttu?

Liikalihavuus, lasten ja nuorten kunnon heikkeneminen sekä elintasosairaudet ja niihin liittyvät ongelmat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme vitsauksia. Jaksaminen työelämässä ja opiskelun parissa on yhä enemmän otsikoissa ja masennuslääkkeitä syö jopa 400 000 suomalaista vuosittain. Herätys, näin ei voida jatkaa!

Iso osa suomalaisista on jämähtänyt paikoilleen ja liikkumattomuuden lasku myös euroina kasvaa hurjaa vauhtia. Valtioneuvoston raportin mukaan liikkumattomuuden aiheuttamat vuosittaiset lisäkustannukset ovat jo lähes 4 miljardia euroa - Suomen asukaslukuun suhteutettuna 1363 euroa per asukas. Nurmijärven kokoisessa kunnassa lisäkustannukset ovat noin 60 000 000 vuodessa. Tämän summan luulisi jo painavan jotain talouspoliittisessakin keskustelussa? Liikunta on merkittävä ennaltaehkäisevä kansanterveysteko, jonka vaikutus kansantalouteen on kiistaton. Tulokset näkyvät valitettavasti vasta pitkällä aikavälillä, pikavoittoja ei ole. Kuka siis ei haluaisi säästää kuntaa tulevaisuudessa kalliilta sote-kuluilta? Ei kyseessä ole mikään läpihuutojuttu!

Kunnilla säilyy vastuu sote-uudistuksen jälkeenkin kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Liikunnan edellytyksien luominen edellyttää tulevaisuudessa kunnalta yhteistyötä hyvinvointialueiden sekä kunnan eri toimialojen välillä. Liikunnan ja urheilun huomioiminen osana kunnan strategista kehittämistä on erinomainen keino edistää kuntalaisten liikunta-aktivisuutta laaja-alaisesti. Kunnan sisäisen yhteistyön lisäksi kunnassa tulee kehittää paikallista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa - eri sidosryhmät on osallistettava suunnitteluun ja toteutukseen.

Me päättäjät olemme paljon vartijoina. Meidän tulee huolehtia siitä, että kunnassamme on riittävät lähiliikunnan ja arjen liikkumismahdollisuudet (kevyen liikenteen väylät, puistot, luontopolut, viheralueet, lähiliikuntapaikat). Samoin tulee pitää huolta ja vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin ja seuratoimijoiden kanssa. Seuratoimintaa tulee tukea riittävästi ja oikeista lähtökohdista.

Kunnan tärkein tehtävä liikunnan edistämisessä on tarjota kuntalaisille mahdollisuus olla päivittäin liikunnallisesti aktiivisia. Käytännössä tämä tarkoittaa turvallista arkiliikuntaa kevyen liikenteen väylillä, koulumatkojen kulkemista omin lihasvoimin kalliiden ja passivoivien koulukuljetusten sijaan. Se tarkoittaa lisäksi koulujen pihojen ja lähiliikuntaympäristöjen suunnittelemista myös kuntalaisten vapaa-ajan paikoiksi, ohjattua ja helposti osallistuttavaa liikuntatoimintaa eri-ikäisille kuntalaisille, elämäntapaohjausta ja liikuntaan kannustamista jo varhaisista vuosista alkaen.

Liikunnan edistäminen on terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Liikunnalla on myönteinen vaikutus kuntalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä merkittävä rooli sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Kunnan on luotava edellytykset, mutta kunta ei liiku puolestamme. Mitä enemmän liikumme, sitä paremmin saamme hyödyt näkyviksi – tämä lisää painetta satsata entistä parempien edellytysten luomiseen. Liikkuva ja aktiivinen kuntalainen tukee kunnan elinvoimaa.

Olemme luomassa kuntaamme uutta strategiaa, niin heitän tämän viestin kopiksi kaikille meille valtuutetuille, luottamushenkilöille sekä virkamiehille tulevaan strategiatyöhön ja päätöksentekoon.

Riikka Raekannas
Kunnanvaltuutettu (kesk)

09.12.2022Vuoden alkiolainen teko -palkinto Nurmijärven Latu ja Polku ry:lle
23.03.2022Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro puurakentamisesta
12.03.2022Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen keskustalaiset päättäjät
16.12.2021Markus Lohi: Alueelliset päättäjät ovat sote-uudistuksessa avainpaikalla
17.10.2021Liikuntapolitiikan arvo kansanterveydelle - läpihuutojuttu?
12.09.2021Aluevaalien ehdokashankinta käynnissä!
26.08.2021Rajamäen kyläpäivät
25.08.2021Luottamushenkilöiden nimeämisiä
09.06.2021Kiitos Keskustaa äänestäneille
26.05.2021Kotikulmilla lehti ilmestynyt

Siirry arkistoon »