Suomen Keskustan seurakuntavaaliohjelma: Kotiseurakunta kuuluu kaikille

"Kelpaamme keskeneräisinä. Haluamme Suomen, jossa ihmisarvoa ei määritetä kympin suorituksilla. Tärkeämpää on kilvoitella itsensä kanssa kuin saavuttaa muiden mittarit. 

Meille tärkein ei ole se, joka huutaa lujimmin. Vaatii erityistä herkkyyttä kuulla häntä, joka enää vain vaikenee. Hauraiden ja haavoitettujen osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen asia."

(Otteita Suomen Keskustan periaateohjelmasta, 2018)

Lue lisää: Keskustan periaatteet ja seurakuntatyö

Seurakunta olemme me!

Suomen Keskusta kannustaa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia jäseniään osallistumaan ja vaikuttamaan kotiseurakunnassa - lähiyhteisössään. Seurakunta olemme me kaikki, kirkon jäsenet.  

Seurakunta toimii, kun me omassa lähiyhteisössämme - kotona, työpaikalla, naapurustossa - toimimme lähimmäisten ja luomakunnan parhaaksi sekä olemme yhteydessä hyvään Jumalaan. Samalla olemme osa maailmanlaajuista kristikuntaa: kannamme vastuuta ihmisistä niin lähellä kuin kaukana.
 
Luterilaisessa kirkossa seurakuntalaiset, papit ja muut seurakunnan työntekijät päättävät asioista ja muodostavat yhdessä seurakunnan. Vaaleissa valittavien kirkkovaltuustojen sekä 
kirkko- ja seurakuntaneuvostojen tehtävänä on linjata seurakunnan toimintaa, varojen käyttöä sekä tehdä tärkeimmät henkilövalinnat. Luottamushenkilöt myös valitsevat osaltaan koko kirkon korkeimman päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen jäseniä.
 
Seurakunnan päättäjät vaikuttavat siihen, missä hengessä omassa seurakunnassa toimitaan. Välittyykö seurakunnasta toivo ja ilo? Kutsuuko se mukaan toimintaan eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä?

Seurakunnan jäseninä me päätämme, millaisen seurakunnan ja millaisen kirkon puolesta toimimme.

ERI TAVOIN USKOVIA KOKOAVA KANSANKIRKKO

Toimimme erilaisia, kaikenikäisiä ja eri tavoin uskovia ihmisiä kokoavan kansankirkon puolesta. Meille seurakunta on paikka, jossa kännykän ruudun sijaan kohtaamme toisen ihmisen ja katsomme häntä silmiin.

Kotiseurakunta on jumalanpalveluksen, pyhän kokemisen ja hyvän tekemisen yhteisö. Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja kannamme huolta heikommista myös maailmaanlaajuisesti. Olemme tottuneet keskustelemaan asioista. Arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä. 

SEURAKUNNASSA KUUNTELEMME JA TULEMME KUULLUIKSI

Lisäämme viestintää seurakunnan jäsenten kanssa, jotta heidän näkemyksensä tulevat kuulluiksi. Myös lapset ja nuoret ovat seurakunnan jäseniä. Aikuisten velvollisuus on tukea ja rohkaista lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista seurakunnassa. Haemme yhteyttä jäseniin, joiden kiinnittyminen seurakuntaan on katkennut tai katkeamassa. Tuomme esille kasteen merkitystä. Vahvistamme jäsenten osallisuutta kaikessa toiminnassa, esimerkiksi diakonia- ja lähetystyössä sekä jumalanpalvelusryhmissä.

KOKOAMME SUKUPOLVIA YHTEEN

Tuemme seurakuntatyössä ylisukupolvisia yhteyksiä sekä kristillistä kasvatusta. Vähennämme yksinäisyyttä. Tuemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä parisuhteiden kestävyyttä. Ylisukupolvisuus tukee eri-ikäisten ihmisten omien voimavarojen vahvistumista. Selvitämme päätösten vaikutukset lapsiin ja otamme huomioon lapsen edun.

OLEMME YHTEISTYÖTÄ LUOVA JA YLLÄPITÄVÄ SEURAKUNTA

Puolustamme positiivisen uskonnonvapauden toteutumista yhteiskunnassa. Rakennamme yhteistyötä ja yhteishenkeä kunnan ja seurakunnan sekä eri järjestöissä toimivien kesken oman kotikunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon tulevat maakunnat. Seurakunnasta tuomme yhteistyöhön esimerkiksi

  • uskontokasvatuksen osaamista varhaiskasvatuksen ja koulun toimijoille  
  • perheiden kohtaamispaikkoja, perheitä ja eri sukupolvia kokoavia tapahtumia
  • lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa ja nuorisotyötä
  • musiikkielämän monipuolisuutta
  • sielunhoidon tukea sairaalan ja vanhuspalveluiden työhön
  • saattohoidon osaamista
  • neuvontaa perheiden ja parisuhteiden tueksi
  • diakonian tukea vähävaraisille ja yhteisiä aterioita
  • kokoontumistiloja järjestöille ja yhteisöille


TOIMIMME VUOROPUHELUN PUOLESTA

Vahvistamme yhteiskunnassa ymmärrystä uskonnon merkityksestä ihmiselle. Toimimme aloitteellisesti niin ekumeenisessa, kristillisten kirkkokuntien yhteistyössä kuin muutenkin uskontojen vuoropuhelussa myös omalla paikkakunnalla.

YHDENVERTAISUUDEN PUOLESTA - VIHAPUHETTA, SYRJINTÄÄ JA RASISMIA VASTAAN

Toimimme aktiivisesti erilaista vihapuhetta, syrjintää ja rasismia vastaan.  Edistämme tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Kaikenlainen hengellinen väkivalta on tuomittavaa.

KOKO SUOMEN KIRKKO

Oman seurakunnan taloutta hoidamme niin, että emme syö tulevien sukupolvien eväitä.  Yhteistyötä seurakuntien kesken on tarpeen lisätä. Vaalimme kulttuuriperintöä. Haluamme kehittää kirkkotiloista yhteisöllisyyttä ja kohtaamista tukevia. Pidämme hautausmaat kauniina ja rakennukset kunnossa. Kirkolla on merkittävä rooli saamen kielen ja kulttuurin sekä viittomakielen tukijana.

Kirkon tulevaisuustyössä tavoittelemme seurakuntia palvelevaa ja hallinnoltaan kevyttä kirkkoa. Tunnistamme kirkon työaloihin jakautuneen toimintatavan ongelmat ja haluamme rakentaa toiminnan seurakuntalaisten elämästä käsin. Seurakuntatyön edellytykset on turvattava koko Suomessa. Toiminnan edellytyksiä turvaa myös kirkon nykyisen julkisoikeudellisen aseman säilyttäminen.